زندگی مجازی چیست؟

پلیر های عزیز در مود زندگی مجازی با این هدف بازی میکنند که کسب در آمد داخل بازی کنند و به مرور زندگی برای خود تشکیل دهند شامل خانه - ماشین و گاه همسر اختیار کردن

ثبت نام

ثبت نام در سرور سمپ

در این مرحله بازیکن وارد سرور سمپ گاد لایف میشود و مراحل ثبت نام را سپری میکنند

کار کردن

داشتن شغل در سرور

فرد برای خود کاری را از میان شغل ها با دستور /jobs انتخاب می نماید و به انجام آنکار و کسب در آمد می پردازد

تشکیل زندگی

خانه - ماشین - همسر

بازیکن به دنبال خانه و ماشین با قیمت مناسب و میزان در آمدش میگردد و خانه و ماشینی می خرد و بعد بدنبال نیمه گمشده خود در سرور می رود و ازدواج میکنند

0

تعداد ادمین ها

0

تعداد هلپر ها

0

تعداد فکشن ها

متغیر

تعداد بن ها